Vem vill bli inkvoterad egentligen?

Vem vill bli inkvoterad egentligen?

JÄMSTÄLLDHET. Att tillhöra en minoritet i ett sammanhang är ingen kvalifikation. Samhället ska utrota särbehandling. Kvotering är särbehandling. Inte ens...

Stressad – Flagga i tid?!

Stressad – Flagga i tid?!

UTMATTNING. Psykisk ohälsa, framförallt arbetsrelaterad stress ökar utan någon ände, trots insikter och kunskap uteblir handlingarna som ger reell effekt...

1 2