I.

Coaching för din business och ditt välmående!

Snabba fakta: 

 • Maria är Certifierad ICF Coach & Beteendevetare.

 • Coachingen utförs i enlighet med ICF som är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera framåt för att skapa resultat, förverkliga mål och visioner, såväl yrkesmässigt som privat.

 • Kostnadsfritt första samtal. Vi går igenom dina mål med coachingen samt olika typer av upplägg. Du som kund får då möjlighet att avgöra om jag passar för dina behov. 

 • Coaching erbjuds i Västerås & Stockholm samt onlinecoaching via Skype & Telefon

 • Alla tjänster erbjuds till företag och privatpersoner. 

 • Allt sker under tystnadsplikt

LIVSSTIL

Coachingen som erbjuds är individuell och vänder sig till dig som vill utvecklas utifrån dina egna unika förutsättningar men behöver hjälp på vägen. Vi utgår ifrån en lösningsfokuserad samtalsmetodik som handlar om att sätta upp mål, finnas strategier och handlingssätt för att komma från nuvarande läge till önskat läge, dvs. åstadkomma de resultat man vill uppnå i sitt liv. 

Individuell coaching bokas i en serie om 5-10 samtal, cirka 1.5 – 2 timmar per samtal. Personliga möten, telefon- och eller Skypemöten, allt efter överenskommelse.

Känslan jag vill förmedla i mina Coaching sessioner är: Aha-upplevelser, massa energi och en känsla av att allt är möjligt – jag kan blir den jag vill vara.

Mina specialområden för Coaching är:

 • Uppnå mål och drömmar

 • Stresshantering

 • Träning

 

 

KARRIÄR

Karriärcoaching är för dig som känner att du vill ha en förändring i ditt yrkesliv. Du funderar kanske på att byta karriär men vet inte till vad, eller så vill du ha hjälp att ta nästa steg i karriären.

Karriärcoaching passar både för dig som har arbete och för dig som står utan. Karriär handlar inte alltid om att klättra, utan även om att finna arbetsglädje och motivation. Vi hjälper även dig som vet vad du drömmer om, men inte vet hur du ska ta dig dit att lyckas.

Utgångspunkten är att titta på vilket liv du vill leva, vem du är och därefter utforska vad du ska arbeta med – slutligen hur du ska ta dig dit. Under livets gång utvecklas vi som människor och då är det viktigt att yrkeslivet sammanstrålar med den utvecklingen. Om inte, hamnar vi lätt i obalans.

Vår metod bygger på individuella coachande samtal där vi gör en nulägesanalys, en självinventering: Vem är jag? Vad vill jag? Vi arbetar oss igenom styrkor, kompetens, intressen, värderingar och motivation. Vi gör en omvärldsinventering: Hur ser möjligheterna och marknaden ut? Slutligen definiera mål, delmål och en tydlig handlingsplan.

Vi går även igenom CV, personligt brev och tittar på olika sökvägar.

När människor är på rätt plats blir det rätt för alla.

LEDARSKAP

När en ledare genomgår ett coachingprogram vinner inte bara ledaren på det, utan hela personalen. Det handlar om att utveckla människan bakom ledaren, öka sin egen medvetandegrad i hur man fungerar som ledare. Som coach kommer jag att utmana dig med det du måste – men allra helst vill slippa.

Det handlar om att ge dig som ledare förutsättningar för ett hållbart ledarskap genom verktyg och stöd i vardagen. Genom åren har jag coachat ledare på olika nivåer och vet därför vilka frågeställningar ledare dagligen brottas med.

Coaching hjälper dig som ledare att; 

 • Få verktyg, metoder och modeller som hjälper dig i vardagen som ledare

 • Bli tryggare i din ledarroll