HR med fokus på resultat!

Med 10 års erfarenhet av affärsnära HR har jag förmågan att omsätta affärsstrategier till tydliga åtgärder inom HR. Har gedigen vana från ledningsgrupp- och förändringsarbete inom tunga globala industrier. År 2015 blev jag tillsammans med Bombardier utnämnd Årets Innovatör inom Employer Branding. 

Har min bas i Mälardalen och Stockholm med omnejd.

Affärsdriven HR

Det kan finnas många anledningar till varför du vill anlita eller har behov av HR stöd.

Jag erbjuder stöd under en längre period eller vid kortare uppdrag. Omfattning på uppdrag kan vara hel- eller deltid. Jag kan gå in som direkt konsult eller underkonsult. 

Exempel på HR uppdrag:  

 • Interim HR:
  Vid behov av tillfälligt stöd i organisationen, tex som HR Manager, HR Business Partner. 

 • HR Projekt, exempelvis:

  – Bygga en HR funktion

  – Omställning

  – Employer Branding

  – Rehabiliteringsärenden 

  – Skapa HR Policies och personalhandbok

 • HR Online
  Innebär att jag supporta chefer 
  via telefon & e-mail i HR frågor i organisationer där ingen HR finns Inhouse. 

Omställning & Avveckling

Aldrig tidigare har fenomenet rätt person på rätt plats varit av större vikt. Dagens föränderliga globala arbetsmarknad kräver att arbetsgivare och anställda, ständigt måste vara förberedda på att ställa om. 

Min filosofi är att de allra flesta vill göra ett bra jobb. När arbetsprestationen inte blir som förväntad handlar det ofta om; rätt person på fel plats. Ibland landar det i att man behöver gå skilda vägar. Som arbetsgivare vill man avsluta en anställning på ett så positivt sätt som möjligt för den anställda. Att ta hjälp av oberoende konsult för att driva ärenden gällande avveckling till följd av otillräcklig arbetsprestation och arbetsbrist är tillfredsställande för alla berörda. 

Genom vårt omställning- och avvecklingsprogram kan arbetsgivare och anställd ta sig vidare. Programmet utformas individuellt och anpassas efter behov.

Det som alltid ingår i programmet är:  

 • Beskrivning av genomförande och lagrum

 • Individuell handlingsplan med tydliga mål & tidsramar fram till avslut

 • Coaching av ledare och berörd medarbetare under hela processen

 • Förhandling med facklig motpart

 • Karriärcoaching för berörd medarbetare

Rekrytering & Search

Med lång erfarenhet av rekrytering från rekryteringsintensiva miljöer vet jag vad som krävs för att säkerställa att rätt person blir anställd. Jag håller tempo genom hela processen, levererar med kvalité samtidigt som jag säkerställer att ert arbetsgivarvarumärke uppfattas positivt genom processen. 

Erbjudanden inom Rekrytering & Search

 • Hel rekryteringsprocess: Från start till anställning

 • Del av rekryteringsprocess
  First Opinion | Second Opinion | Referenstagning 

 • Rekryterare på plats som arbetar i dina system

 • Search