Stressad – Flagga i tid?!

UTMATTNING. Psykisk ohälsa, framförallt arbetsrelaterad stress ökar utan någon ände, trots insikter och kunskap uteblir handlingarna som ger reell effekt – är företagens kortsiktiga ekonomiska vinning större än viljan att arbeta långsiktigt, skriver HR-krönikör Maria Ergül.

Utmattning orsakar stort personligt lidande för den drabbade under lång tid, samtidigt som det medför stora ekonomiska kostnader för företag och samhälle. Vi matas dagligen med information om vikten av att våga säga nej, hur det är att leva med utmattning, hur man känner igen utmattning. Det finns många metoder för att identifiera stress, men bara ett faktum: När man får hjälp i tid – kan man bli räddad i tid.

Ledarskap måste mätas på riktigt
Inga chefer springer ifrån den budget som ska upprättas. Eller den produktion som måste hållas lönsam, än mindre från det ekonomiska resultat som ska levereras. Hur kommer det då sig att chefen utan reprimand kan springa ifrån sitt ansvar som ledare? Svaret är enkelt: Man mäts inte på det.

Att hälsa är en förutsättning för prestation och att bra ledarskap är avgörande för företagets framgång är självklart. Men hur kan man påstå att ledarskap är viktigt utan att också mäta det? Det är som att kompensera skräpmat med lite extra motion.

Ledare mäts idag enbart på ekonomiska resultat. Bonusen kopplas till resultatmål och de ekonomiska KPI: erna rapporteras löpande uppåt i hierarkin. Likaså har den traditionella medarbetarundersökningen ofta ett avsnitt för utvärdering av chefen. Men trots specifika frågor om arbetsrelaterad ohälsa kopplad till ledarskap, blir följden ofta att allt fortsätter som vanligt (!).

“Det billigaste sättet att förebygga stress är att lyssna på sina medarbetare”

NEJ-samhället
Som i ett steg att försöka balansera den rådande våg av sjuktal på grund av utmattning uppmanas människan att lära sig vikten av att kunna säga nej. Att våga säga nej. Det är en bedrift. Ett tecken på styrka. Det är receptet mot utmattning. När jag söker på synonymer till ordet nej, hittar jag, ”avslag, nekande, nobben”. I Sverige är vi välkända för vår prestigelösa gemenskap, i mätningar om vad som är viktigast för svenskar på jobbet är, ”Bra kollegor” ohotat på toppen. Vilken kollegial gemenskap skapas om vi uppmanas att neka, nobba och säga nej till att vara behjälpliga våra kollegor och chefer för att mäkta med de krav som ställs på oss? Vi föder ett NEJ-samhälle. En arbetskultur där medarbetare inte vågar gå den extra milen med rädsla för att bli stressade, istället för att fokusera kraft på att hitta de grundläggande orsakerna som föranleder den ohälsosamma stress som attackerar vårt samhälle utan pardon?

Återhämtning- en lyx eller en självklarhet?
Högpresterande människor i arbetslivet och idrotten möter likartade krav på prestation, engagemang och uthållighet. Hur väl idrottare lyckas upprätthålla hälsa och prestation trots hög belastning bestäms i huvudsak av återhämtningsprocessen. I anslutning till varje påfrestande idrottsprestation tillgodoses behovet av återhämtning. Människor i yrkeslivet möter samma krav på prestation, engagemang och uthållighet – däremot en nedprioritering av återhämtning. I en värld där organisationer slimmas och färre förväntas leverera mer finns det inte utrymme för återhämtning. Krävs det av människan att fritiden ägnas åt återhämtning för att man ska mäkta med sitt arbete?

Släpp Powerpoint-sargen
De flesta företag har idag tjusiga Power Points som redogör för hur företagen arbetar med psykosocial arbetsmiljö, det lyfts fram hur personalen är företagens viktigaste tillgång, att det är viktigt att flagga i tid vid stress. Men det sker ingen förändring för att någon skriver ner tjusiga punkter i en Power Point.

När medarbetare flaggar för sin stress i tid innebär det att företagen måste vara utrustade för att kunna agera i tid. Practise what you preach blir direkt avgörande för det fortsatta medarbetarengagemanget. Det blir en direkt påverkan för ansvarig chef att agera i flera led för att motverka att medarbetaren hamnar i ohälsosam stress. Vad beror stressen på? Är det en fråga om kompetensbrist? Är det en privat situation som är faktorn? Hur kommer övriga i teamet att reagera om jag lägger över hens arbetsuppgifter? Riskerar någon annan att bli överbelastad? Finns det ekonomi för att ta in en tillfällig konsult? Chefen ställs inför många frågeställningar men inte sällan följt av ett svar som ofta landar i att chefen nickar förstående mot medarbetaren och kör med skygglappar tills något händer – tills medarbetaren blir utmattad.

”Det måste bli lika naturligt att agera på stress som när brandlarmet går”

Framgångsrika företag släpper powerpoint-sargen och arbetar med förändring på riktigt. De skapar arbetsmetoder för reellt systematiskt hälsoarbete. De inför KPI: er för att mäta ledarskapets mjuka värden och dess inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. De inser att kreativitet och effektivitet byggs hos välmående medarbetare – inte utsugna. De bygger skyddsnät och uppmuntrar arbetsgruppen till delaktighet och omtanke sinsemellan.

Det kostar pengar att arbeta förebyggande – men alla företag tjänar pengar på friska medarbetare.

Maria Ergül
 

 

Maria Ergül
Maria Ergül
Maria är en debattör som inte räds för att sticka ut hakan. Hon har jobbat med HR inom globala industrier sedan 2009. Med en bakgrund inom idrotten anammar Maria ofta idrottens metodik i sitt arbetssätt. Hon har stort intresse för ledarskap- och organisationsfrågor och ser hållbar utveckling som nyckeln till framgång. I sin roll som HR Manager bidrog Maria till att Bombardier år 2015 utsågs till Årets innovatör inom Employer Branding.

8 Responses to “Stressad – Flagga i tid?!

 • Elin Lorenzi
  2 years ago

  Tänkvärt, tack Maria!

  • Maria Ergül
   Maria Ergül
   2 years ago

   Tack Elin 🙂

   Tycker situationen med utmattning är talande – något måste göras, annars riskerar vi att utmattningen styr oss och inte tvärtom.

 • Oliver Schneider
  2 years ago

  En av dem första KPI som jag alltid inför, om den inte finns, för mina chefer och mig själv är att mäta personalomsättningen. Och det finns bonus kopplade till att hålla den till en acceptabel nivå; dvs det finns ett stort ekonomiskt incitament på att behålla personalen. Man ska förstå varför en medarbetar väljer att lämna sin anställning om det inte rör sig om en befordring t.ex. Bakom varje uppsägning kan det ligga både personligt lidande, en förlust för företaget och annat som måste tas itu med.

  Fast det är bara ett reaktivt sätt att arbeta; mäta det som har hänt och förstå varför för att kunna förebygga och öka trivsel. Och för det måste man gå från snacket till verkstaden, på riktigt, för proaktiv förhindra det. Och ett bra verktyg för att åstadkomma det är att ha årliga personal undersökningar med relevanta frågor (inte minst ur personalens synvinkel) och våga publicera öppet det som kommer fram för att sedan jobba med det. Det kallas kontinuerlig förbättring… hands-on, på riktigt. Men visst, det krävs både mod och insikt. Fast vad är alternativet? Utarbetat och oengagerad personal? Knappast!

  • Maria Ergül
   Maria Ergül
   2 years ago

   Hej Oliver, tack för dina tankar. Håller helt med dig i det du skriver. Tror det som är med medarbetarenkäter är att man sällan följer upp resultaten mer än att presentera dem. Ledare kan mätas på många olika mjuka värden, antal utbildningar medarbetare fått gå, antal medarbetare som växt under sittande ledarskap osv. Det går att diskutera i all oändlighet, men just var gäller hälsa är det avgörande att arbeta förebyggande.

 • Stina Ahnlund
  2 years ago

  Vilken tankeställare, WOW – tack för att du skriver Maria Ergul.

  Hälsningar

  • Maria Ergül
   Maria Ergül
   2 years ago

   Tack för att du läser, glad att kunna inspirera 🙂

 • Johanna
  2 years ago

  Du är så träffsäker i det du skriver. Du lyfter så viktiga frågor. TACK

Lämna en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *